Wie ben ik

Ik ben afgestudeerd psycholoog aan de UVA. Ik werkte zowel in het buitenland, als in Nederland als psychotherapeut. Eerst in verschillende instellingen, en sinds 1999 daarnaast ook in mijn eigen praktijk.

                           Persoonsgericht/experientieel

Ik heb sinds mijn afstuderen mij steeds bijgeschoold, maar de basis van mijn behandelingen is Persoonsgerichte experientiele psychotherapie. Dat wil zeggen dat u met uw specifieke probleem, en uw specifieke levensloop op de eerste plaats komt. Uiteindelijk is ieders probleem net weer even anders. Daarom ga ik samen met u kijken  hoe u in de huidige problemen bent gekomen. En vooral hoe u weer greep op uw leven kunt krijgen. De therapie is zo kort als kan, en zo lang als nodig.

                                                     Emotie/gedrag/gedachtes

Problemen kunnen meer op cognitief vlak liggen, op relationeel vlak, of emotioneel vlak. Vaak zal het een combinatie zijn. En vaak zal de oorsprong mede liggen in uw jeugdsituatie. Dat wil niet zeggen dat we erg met uw geschiedenis bezig zullen zijn, dat doen we alleen als het nodig blijkt, en als u dat ook wilt.

                                                               

De accenten in een therapie kunnen meer rationeel cognitief zijn, of meer gericht op oefenen buiten de therapie, maar het kan ook  gericht zijn op het onderzoeken van uw emoties en gevoelens. Veelal zal hierbij ook de lichamelijke ervaring van wat u meemaakt aan de orde komen.
We kunnen aansluiten bij wat u nu al aan vaardigheden in huis heeft, en die verder versterken. Of we kunnen ons richten op het leren verdragen en uiten van emoties op een manier waar u, en uw omgeving, wel bij varen.
We zullen samen besluiten wat het meest bij u past.

                                                                   Relatie therapie

In relatie therapie richt ik mij vooral op de communicatie, het leren verdragen van ambivalente gevoelens naar elkaar, en het leren kennen van het perspectief van de ander. Waardoor er meer begrip komt voor ieders eigen individuele behoefte. Meer openheid mogelijk is, en er weer ruimte is voor warmte en liefde. Maar zonder positieve inzet, en de wens samen verder tegaan, zal dat niet lukken. Relatie therapie kan er dan ook toe leiden, dat u samen concludeert dat een scheiding beter is.

Veelal komt therapie neer op:

 • Het verwerven van meer zelfinzicht en meer zelfacceptatie, het ontwikkelen van een gezond gevoel van eigenwaarde.

 • Het herkennen van emoties en verdragen van emoties, mede door meer contact met, en begrip van de lichamelijke sensaties die hiermee gepaard gaan.

 • Oefenen buiten de therapie met nieuwe vaardigheden.

 • Vooral ook leren risico's te nemen, en met teleurstellingen leren omgaan. Daardoor wordt uw veerkracht vergroot.

Uw achtergond, uw temperament, uw mogelijkheden en de cultuur waarin u bent opgegroeid spelen hierbij allemaal een rol.

                                                   Samenwerking

Om de therapie op een hoog peil te houden, heb ik regelmatig intervisie met andere psychotherapeuten, en werk ik samen met een psychiater, waar u een consult kunt krijgen indien nodig, bv voor medicatie.

Ik ben geschoold in de onderstaande methodieken:
 

 • Persoonsgerichte experientiele therapie

 • IPT(interpersoonlijke therapie)

 • EMDR

 • Schema therapie

 • Cognitieve gedragstherapie therapie

 • Lichaamsgerichte therapie

 • Mindfulness

 • Oplossingsgerichte therapie

 • Hartritme-biofeedback

De praktijk is geopend op  maandag, dinsdag, woensdag .

De wachttijd tussen aanmelding en een eerste gesprek is normaliter nooit langer dan vier weken. Na de aanmelding gaat de therapie meteen door, tenzij ik u niet kan helpen, en u door moet verwijzen. Of terug verwijzen naar de huisarts.

© 2017 by Joost Krapels