Voor welke problemen en klachten

 

Psychotherapie

Wanneer en voor welke problemen kunt u bij mij terecht?

Wie verdriet heeft en troost zoekt kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht, bij de eigen partner of een familielid. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter.

Maar als u er zelf, of met uw naasten niet meer uitkomt, en lijdt onder uw problemen, als u nieuwe inzichten op wil doen, als u geen keuzes kunt maken, als u aan uw problemen/klachten "wilt werken", dan is psychotherapie een goede mogelijkheid. Therapie doe je niet zomaar. Het kost "bloed zweet en tranen".

Klachten waarvoor u bij mij terecht kunt zijn onder andere:

 • somberheid

 • angst

 • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak

 • piekeren

 • relatie problemen

 • burn-out

 • al lang bestaande gedragspatronen waardoor u in de problemen komt

 • (recent) trauma

 • slaapproblemen

 • relatie problemen

 • werkproblemen

 • contact problemen

 • eenzaamheid

 • een minderwaardigheidsgevoel

Hieronder ga ik iets verder in op deze problemen/klachten.

 

Stemmingsklachten
U bent al langere tijd somber; U bent constant moe, heeft nergens zin in, ook niet in wat u vroeger leuk vond, u heeft allerlei onverklaarbare lichamelijke klachten. U kunt zich slecht concenteren. 
Onverwerkte rouw kan ook leiden tot een depressie.


Sociale angst
U bent bang om contact met andere mensen te maken. Bang dat anderen u zullen afkeuren, of dat u zelf niet weet hoe u zich moet gedragen in een bepaalde situatie. Dat u zenuwachtig wordt en gaat blozen, trillen, of totaal niet meer weet wat te zeggen. Daarom probeert u, als het kan, de gevreesde situatie te vermijden.
 
Het kan gaan om: Bv  in het openbaar spreken, eten in een restaurant, een nieuw iemand ontmoeten.

  
Piekeren/gegeneraliseerde angst
U piekert over van alles, en bent bijna constant wel over iets bezorgd, dat mis kan gaan. Meestal over simpele dingen, zoals of u wel op tijd ergens bent, of u wel voldoende heeft gedaan om uw feestje te doen slagen, of u voldoende kleding meeneemt op vakantie, enz


Paniekstoornis
Paniek is een kortdurende, maar zeer sterke angstaanval die zowel lichamelijke als psychische gevolgen heeft. De persoon heeft tijdens een aanval een verhoogd hartritme, transpireert, heeft ademhalingsproblemen, kan misselijk of duizelig worden en heeft soms koude rillingen. Psychische gevolgen zijn de angst om dood te gaan of de angst lichamelijk letsel op te lopen, een verdoofd gevoel en derealisatie of depersonalisatie.
In veel gevallen komt het voor dat u ook een angst ontwikkelt om een paniekaanval te krijgen. Vaak zult u  dan proberen alle situaties mijden die dit risico van een paniek aanval met zich meedragen. Dit wordt agorafobie of pleinvrees genoemd.

Persoonlijkheidsproblematiek
Steeds terugkerende (gedrags-)patronen waardoor mensen  problemen ervaren, en  klachten krijgen zoals depressieve stemming, angsten, slaapstornissen. 
Bijvoorbeeld: altijd voor anderen zorgen waardoor je zelf niet aan bod komt, het gevoel niet goed genoeg te zijn, je nooit kunnen ontspannen, bang om jezelf te zijn, bang in de steek gelaten te worden en daarom conflicten uit de weg te gaan, niet meer weten wat je echt wilt of wat je nodig hebt, steeds de “verkeerde” partners uitkiezen, de lat te hoog leggen, altijd “sterk” moeten zijn.

Burn-out
Geen energie en zin meer hebben. U heeft onverklaarbare lichamelijke klachten. Uw conditie is verminderd, u bent vermoeidheid, heeft geen eetlust,  en/of maag/darmklachten. Mogelijk piekert u veel en slaapt u slecht.
U bent overgevoelig en snel geïrriteerd, of juist onverschillig. U bet zich  onzeker gaan voelen.


Traumagerelateerde problemen
Na een afschuwelijke gebeurtenis  lukt het niet deze “achter u te laten",  te verwerken. 
De beelden van de gebeurtenis komen steeds weer in uw hoofd terug, en u heeft er mogelijk nachtmerries  over. En u wilt er absoluut niet meer aan denken. Ook heeft u allerlei lichamelijke klachten. U heeft bijvoorbeeld hartkloppingen, schrikt snel en bent somber. U houdt last van spanning en stress. 

 

Psychosomatiek
Dit wil zeggen dat u last hebt van lichamelijke klachten als gevolg van geestelijke spanningen door gebeurtenissen die u (emotioneel) raken en stress. Deze klachten kunnen op allerlei plaatsen in uw lichaam optreden. U krijgt last van uw zwakke plek in tijden van spanning en van stress. 
De lichamelijke klachten waar u last van hebt kunnen chronisch of tijdelijk zijn.

Pijn in je hoofd, Pijn in de rug, Pijn in je nek, Schouderpijn, Maag en - of darmklachten, Gewrichtspijn, en Druk op de borst zijn hier voorbeelden van.

 

De behandeling van onderstaande problemen/klachten wordt alleen vergoed, als dit stemmings-, angst-, of lichamelijke klachten veroorzaakt, of als de oorzaak in dieperliggende persoonlijkheidsproblematiek moet worden gezocht:

 • werkproblemen
  In meerdere verschillende banen steeds conflicten krijgen, ontslagen worden. Steeds overuren maken, waardoor u uitgeput raakt, het werk na werktijd "niet meer los kunnen laten", onvoldoende gewaardeerd worden.

 • studiegerelateerde problemen
  Geen zin meer, studie maar niet af kunnen ronden, zich niet tot studeren kunnen zetten.

 • levensfaseproblematiek
  B.v. naar aanleiding van een scheiding, met pensioen gaan, aan een nieuwe baan beginnen, op kamers gaan wonen e.d. blijft u gespannen, en functioneert u minder dan voorheen.

 • zingevingsvragen

 • slaapproblemen

 • laag zelfbeeld

 • rouwproblematiek

 • partner/relatieproblemen
  Niet meer uit de conflicten komen die er in de meeste relaties  wel zijn, niet meer met elkaar kunnen praten, steeds in dezelfde ruzies belanden.

Contra-indicaties voor behandeling in mijn praktijk

Verdere contra indicaties voor behandeling bij mij zijn; alcohol of drugsverslaving, dreigende psychotische decompensatie. Mijn praktijk is minder toegerust om mensen die snel, cq regelmatig, in crisis raken te behandelen.

 

Coaching

Identiteit, passie, doelgerichtheid, creativiteit zijn kernbegrippen die een coaching traject bepalen.

Bent u uit uw evenwicht, somber, en vraagt  u zich af wat nou echt belangrijk voor u is, en wilt u daarbij stilstaan, dan is coaching een goede optie. Het doel is weer contact te krijgen met uw diepere behoeften, uw talenten, en keuzes te maken, waardoor die meer ruimte krijgen. Of te accepteren, dat dit op dit moimement niet mogelijk is.

 

Deze thema's komen vaak boven, naar aanleiding van een actuele situatie, zoals een scheiding, verlies van een dierbare, een promotie, enz
In het algemeen, gaat het bij coaching om persoonlijke ontwikkeling, het (terug)vinden van passie en energie. 

"Een leven dat niet wordt onderzocht is de moeite van het leven niet waard" - Socrates

© 2017 by Joost Krapels